Få Tilbud fra Leverandører i Ditt Område - Gratis

( i kategorien: Engelskkurs )


Bestemme dine engelskkunnskaper

Fastsette læring og skriving

Bestemme dine mål i engelskkurs

Bestemme alderen på studenten

Hvor ofte vil du delta i undervisning i engelsk?

Hvor lenge vil engelsk leksjoner?

Ukedager kan du delta i engelskkurs?
Angi den foretrukne ganger for kurs


Hvor bør leksjoner holdt opp?

Er det noe annet, hva leverandøren bør vite?

Når du skal starte med gjennomføring av ordren?

Hvilket område skal de forslagene bekymring?