Få Tilbud fra Leverandører i Ditt Område - Gratis

( i kategorien: Oversetter )


I hvilket språk vil du oversette teksten?

I hvilket språk bør teksten være em slutten?

Hvor mange sider skal oversette?

Er det en enkelt ordre eller flere ordrer?

Er det noe annet oversetteren bør vite?

Når du skal starte med gjennomføring av ordren?

Hvilket område skal de forslagene bekymring?